LV
Uz sākumu

Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija 

Buļļu elektroniskais katalogs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

 

Kuiļi

Kuiļu piedāvājums

 

AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI 2020

2020.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1. 
Valdes un padomes ziņojumi.
    Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2019. gada pārskata apstiprināšana.
    Apstiprināt AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2019.gada pārskatu.

3. 2019.gada peļņas izlietošana.
    2019.gada peļņu novirzīt uzņēmuma attīstības vajadzībām.

4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2020.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

4.1. 
Par zvērinātu revidentu 2020.gadam apstiprināt SIA „Nexia Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134. Atbildīgā revidente Biruta Novika, sertifikāta Nr.106.

4.2. Noteikt revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskata revīzijas veikšanu 2000.00 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.


Gatis Kaķis

AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”
valdes priekšsēdētājs 

← Atpakaļ